Konvertasiya əməliyyatları

Azərbaycan Beynəlxalq Bankı Sizin sifarişiniz əsasında konvertasiya əməliyyatlarını həyata keçirir:

  • Milli valyutanın satışı/alışı
  • Xarici valyutaların satışı/alışı (USD, EUR, GBP, RUB)

Azərbaycan Beynəlxalq Bankında konvertasiya əməliyyatları Bankın cari günün nağdsız əməliyyatlar üzrə məzənnələrinə müvafiq olaraq icra edilir.

Konvertasiya əməliyyatlarına görə Bank tərəfindən aşağıdakı komisyon haqları tutulur:

  • Bankın alış/satış məzənnəsi ilə aparılan konvertasiya əməliyyatları – 0.5%