Reytinqlər

Fitch Rating

09/03/2016

Proqnoz
Xarici valyutada uzunmüddətli emitentin defolt reytinqi*

BB

Negative
Xarici valyutada qısamüddətli emitentin defolt reytinqi

B

Dayanıqlıq reytinqi*

b-

Fərdi dəstək reytinqi

3

Uzunmüddətli emitentin defolt reytinqi üzrə dəstək reytinqi*

BB

*Reytinqlərin yenidən baxılması üçün “Rating Watch Positive” siyahısına daxil edilib

Moodys Reytinq

7/6/2015

Proqnoz
Əmanətlər üzrə xarici valyutada uzun müddətli reytinq

Ba3

Stabil
Baseline Credit Assessment

b3

Uzun müddətli əmanətlər üzrə reytinq (yerli valyutada)

Ba3

Stabil
Qısa müddətli əmanətlər üzrə reytinq (yerli valyutada)

N/P

Xarici valyutada uzunmüddətli subordinasiya borc öhdəlikləri

B1

Stabil
Counterparty Risk Assessment

Ba2(cr)/NP(cr)

Stabil