Əlaqə

KAMRAN HÜSEYNOV

Xəzinədarlıq departamentinin direktoru

Tel.:  +994 12 493 0091 (daxili: 1900)

E-mail: kamran.huseynov@ibar.az

 

RÜSTƏM İBRAHİMOV

Maliyyə qurumları ilə iş şöbəsinin müdiri

Tel.:  +994 12 493 0091 (daxili: 1910)

E-mail: rustam.ibrahimov@ibar.az

 

SƏBİNƏ ABASSOVA

Borc bazarları və reytinqlər

Tel.:  +994 12 493 0091 (daxili: 1913)

E-mail: sabina.abassova@ibar.az