Bankın törəmə müəssisələri

Bankın törəmə müəssisələri haqqında məlumat:

 

Törəmə müəssisənin adı

Nizamnamə kapitalında ABB-nin payı, %-lə

Fəaliyyət istiqaməti 
“ABB – Moskva” 100 universal bankçılıq
“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı – Gürcüstan” 75 universal bankçılıq
“AzəriKard” MMC 100 kart-prosessinq
Beynəlxalq Lizinq şirkəti 100 lizinq əməliyyatları

“İnter” PİK

100

idman