ABB-nin səhmdarları

Kommersiya hüquqi şəxslərinin Dövlət Reyestrindən Çıxarışa əsasən Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC-nin nizamnamə kapitalının strukturu (23.11.2015-ci il tarixinə)

Təsisçinin, iştirakçının (səhmdarın) adı Təsisçilər
məbləğ, min Azərbaycan Manatı ilə Faktiki nizamnamə fon-na nisbətən %-lə
Dövlət müəssisələrinin 54,96
O cümlədən,
Maliyyə Nazirliyi 352,473.96 54,96
Qeyri-dövlət müəssisələri 54,452.53 8.49
Fiziki şəxslər 234,360.75 36,55
СƏMİ: 641,287.25 100