Kredit kartlar

Visa Classic

 • 1 illik xidmətin qiyməti

  10 AZN
 • 2 illik xidmətin qiyməti

  20 AZN
 • 3 illik xidmətin qiyməti

  30 AZN

Visa Classic PayWave

 • 1 illik xidmətin qiyməti

  10 AZN
 • 2 illik xidmətin qiyməti

  20 AZN
 • 3 illik xidmətin qiyməti

  30 AZN

VISA Gold

 • 1 illik xidmətin qiyməti

  30 AZN
 • 2 illik xidmətin qiyməti

  60 AZN
 • 3 illik xidmətin qiyməti

  90 AZN

VISA Platinum

 • 1 illik xidmətin qiyməti

  50 AZN
 • 2 illik xidmətin qiyməti

  100 AZN
 • 3 illik xidmətin qiyməti

  150 AZN

VISA PrimeCard Gold

 • 1 illik xidmətin qiyməti

  100 AZN
 • 2 illik xidmətin qiyməti

  200 AZN
 • 3 illik xidmətin qiyməti

  300 AZN

VİSA PrimeCard Platinum

 • 1 illik xidmətin qiyməti

  250 AZN
 • 2 illik xidmətin qiyməti

  500 AZN
 • 3 illik xidmətin qiyməti

  750 AZN

VİSA İnfinite

 • 1 illik xidmətin qiyməti

  350 AZN
 • 2 illik xidmətin qiyməti

  700 AZN
 • 3 illik xidmətin qiyməti

  1050 AZN