Kredit kartlar

Kredit kartlar

Kredit kartlar vasitəsilə verilən kreditlərinin şərtləri hansılardır?

  • Maksimal məbləğ: 3 000 manat (təminatsız), 5 000 manat (təminatlı, zaminlik müqaviləsini istisna olmaqla)
  • Maksimal müddət: 12 ay
  • Yaş həddi: 20-65 yaş
  • Ödəniş növü: aylıq annuitetlə (hər ay bərabər hissələrlə)