Kredit kalkulyatoru

Aylıq alınan pensiya

İllik faiz dərəcəsi

Kreditin müddəti

Kreditin maksimal müddəti 60 aydır

Kreditin məbləği

Digər kreditlər üzrə aylıq ödənilən məbləğ

Kredit üzrə aylıq ödəmə (annuitet)

Ətraflı

  • Ödəniş növü: aylıq annuitetlə (hər ay bərabər hissələrlə)
  • Aylıq əmək haqqı qismində vergilər çıxıldıqdan sonra yerdə qalan məbləğ kimi qeyd olunmalıdır.
  • 5000 manatadək və 5000 manata bərabər məbləğdə zaminsiz.
  • 5001 - 10000 manat məbləğdə bir nəfər zamin ilə.
  • 10000 manatdan yuxarı məbləğdə iki nəfər zamin ilə.