Sığorta xərcləri

İpoteka kreditinin alınması zamanı borcalanın özü və ipoteka ilə yüklü olacaq əmlak sığortalanmalıdır

Sığortalamanın şərtləri aşağıdakı kimidir:

 

Sığortanın növü: Fərdi qəza və xəstəlik sığortası(borcalan)
Orta Məbləğ: Kredit məbləğinin 0,5% – 0,7% miqdarında
Müddət:  3-5 gün müddətində
   
Sığortanın növü: İpoteka predmetinin sığortası(əmlak)
Orta Məbləğ: Kredit məbləğinin 0,3% – 0,4% miqdarında
Müddət:  3-5 gün müddətində