Müddətlər

Aparılan hərəkətin adı Müddət    Qanunvericlik
Daşınmaz əmlak üzərində hüquqların məhdudlaşdırılmasına (yüklülüyünə) dair dövlət reyestrindən arayışın verilməsinə görə (Forma 1) 5 iş günü ərzində “Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında” AR Qanun, Maddə 5.3.
Daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət hüquqlarının dövlət qeydiyyatına alınması barədə çıxarışın verilməsi 20 iş günü ərzində Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında” AR Qanun, Maddə 9.2
İpotekanın dövlət qeydiyyatına alınması 5 iş günü ərzində “Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında” AR Qanun, Maddə 20.3
İpoteka kağızının dövlət qeydiyyatına alınması 3 iş günü ərzində “İpoteka kağızının dövlət qeydiyyatı Qaydaları” nın 2.2-ci bəndi
İpoteka kağızının əlavə qeydiyyatı 2 iş günü ərzində “İpoteka kağızının dövlət qeydiyyatı Qaydaları” nın 3.3-cü bəndi