Hesablaşma-kassa xidmətləri

Şirkətinizin bank əməliyyatlarının surətli, keyfiyyətli və yüksək texnologiyalara əsaslanan şəkildə aparılması üçün Azərbaycan Beynəlxalq Bankı Sizə aşağıdakı hesablaşma-kassa xidmətlərini təklif edir:

  • Rezidentlər və qeyri-rezidentlər üçün milli və xarici valyutada bank hesablarının açılması və onlara kompleks xidmət göstərilməsi.
  • Nağd pul vəsaitlərinin mədaxili və məxarici.
  • Milli və xarici valyutada köçürmələr
  • Sənədli əməliyyatlar
  • Əmək haqqı kartlarının açılması və onlara xidmət göstərilməsi
  • InternetBank sistemi vasitəsilə hesabınızın online rejimində idarə edilməsi və əməliyyatların aparılması
  • Müştəri üçün münasib vaxtda nağd pul vəsaitlərinin inkassasiyası və çatdırılması.
  • Konvertasiya əməliyyatlarının aparılması
  • Xarici bankların çeklərini inkassoya qəbul edilməsi