Currency rates

Calculate

as at 31.05.2020
M
$
1 AZN =0.5875 USD 0 (0%)

Currency rates

Rates may be stored in your browser’s cash. Please refresh the page for the latest data.
as at 31.05.2020
  Buy Sell
Currency CBA rate Cash operations Non-cash operations Internet Banking Cash operations Non-cash operations Internet Banking
USD 1.7000 1.6970 1.6780 1.6785 1.7020 1.7020 1.7015
EUR 1.8873 1.8401 1.8401 1.8407 1.9024 1.9005 1.8999
GBP 2.0983 2.0458 2.0458 2.0464 2.1235 2.1193 2.1187
RUB 0.0242 0.0206 0.0218 0.0218 0.0252 0.0252 0.0252
CHF 1.7679 1.6441 1.6795 1.6800 1.8917 1.8563 1.8558
JPY 0.0158 0.0147 0.0150 0.0150 0.0169 0.0166 0.0166
CAD 1.2337 1.1473 1.1720 1.1724 1.3201 1.2954 1.2950
AUD 1.1334 1.0541 1.0767 1.0770 1.2127 1.1901 1.1898
TRY 0.2491 0.2240 0.2329 0.2330 0.2660 0.2616 0.2615
AED 0.4628 0.4165 0.4397 0.4398 0.4952 0.4859 0.4858
SEK 0.1802 0.1676 0.1712 0.1713 0.1928 0.1892 0.1891
NOK 0.1749 0.1627 0.1662 0.1663 0.1871 0.1836 0.1835
DKK 0.2531 0.2354 - - 0.2708 - -
KZT 0.0041 - 0.0039 0.0039 - 0.0053 0.0053
GEL 0.5376 - - - - - -
CNY 0.2382 - 0.2227 0.2228 - 0.2501 0.2500
Contact us
Thank you

Form successfully send. We will contact you soon

Write to us

Call us

937

Bank online
Thank you

Form successfully send. We will contact you soon

Send us your resume

Thank you

Form successfully send. We will contact you soon

Order your confirmation letter

Thank you

Form successfully send. We will contact you soon

Renew your card online

Campaigns

Protect your card

 • Sign the card on the special stripe on the back
 • Memorize your 4-digit PIN code. Don’t keep your card and PIN code together. Don’t write PIN code on the card. Be very careful while entering PIN code,  keep it out of the sight of others. Don’t ask strangers to withdraw cash from ATM with your card!
 • While using the PIN Change service, make sure not to use figures which can be easily found, such as your date of birth, last 4 digits of your card number, etc.)
 • Keep your card out of the sight of others. Don’t give your card details (card number, expiry date, CVV) to other persons by email, SMS or over phone.  This information can be used to steal money from your card
 • Before starting shopping online, be sure to enroll to 3D Secure protocol. This is extremely important to ensure safety of your money.

Stay informed about your card transactions

 • When paying by POS machine, make sure that the transaction is done in front of you. Don’t let your card to carried out to another place. Pay attention to the amount one the slip before signing it. Save your copy of the slip.
 • Use the SMS-Notification to discover fraud operations in time  and block your card to minimise your loss
 • If you notice suspicious operations visit your branch or call our Information  Center (937 or *2265) or Azericard Customer Support (194 və ya *2273) to block your card or do it yourself  in MobilBank
 • In case of theft or loss of your card, contact your branch or our Information Center (937 or *2265) or Azericard Customer Support (194 or *2273) to report.

Stay away from doubtful operations

Carding

Carding means using stolen card details in order to pay for goods and services online. Usually, this information is being stolen from online shopping websites, payment system servers or user PCs

Phishing

Scammers may use a variety of schemes to lure victims into giving them their card information through tricks such as websites pretending to be of a bank or payment system. Telephone phishing can also be employed, in which a call center is set up to pretend to be associated with a banking organization.

Skimming

Skimming is a crime of getting private information about somebody else's credit card used in an otherwise normal transaction. The thief can procure a victim's card number with a small electronic device (skimmer) to swipe and store hundreds of victims’ card numbers.

Zero liability

“Sıfır məsuliyyət” (Zero Liability)siyasəti - “Təhlükəsiz Kart” proqramı ilə bütün kart əməliyyatlarının təhlükəsizliyinə Azərbaycan Beynəlxalq Bankı təminat verir.

“Təhlükəsiz Kart” proqramı nə deməkdir?

Bu proqram ilə Siz təsdiqləmədiyiniz ödənişlərə görə heç bir məsuliyyət daşımırsınız. Belə ki, “Sıfır məsuliyyət” (Zero liability) siyasəti - kartlarınız vasitəsilə dünyanın istənilən yerində rahat alış-veriş etmək imkanı yaradır. Bu proqram Sizi hər hansı fırıldaqçılıq hallarından qoruyur, hesabınızdakı vəsaitlərin təhlükəsizliyini təmin edir.

Proqramda iştirak şərtləri:

 • SMS-xəbərdarlıq xidmətinə qoşulma
 • Verified by Visa xidmətinə qoşulma
 • MobilBank xidmətinə qoşulma
 • Avtorizasiya olunmamış əməliyyat haqda 20 dəqiqə ərzində banka məlumat verilməsi
 • Hesabdan çıxarışın həftədə minimum bir dəfə yoxlanılması

«Təhlükəsiz kart» proqramına daxil olmayan kartlar hansılardır:

 • Kart əməliyyatlarının təhlükəsizliyi baxımından tətbiq edilən qadağa və məhdudiyyətlərin (cari əməliyyat limitlərinin deaktivasiya olunması və s.) dəyişdirilməsi nəticəsində keçirilməsi mümkün olmuş əməliyyatlar.
 • Üzərində müştərinin adı və soyadı həkk olunmamış digər ödəniş kartları.

Proqram necə işləyir?

Kartla aparılmış əməliyyatlara dair etiraz etdikdə, əməliyyat üzrə məlumatlar bank tərəfindən təhlil edilir. Əməliyyat “friendly fraud” tipli olduğu təsdiqləndiyi və ya səhlənkarlıq səbəbindən baş verdiyi təsdiqlənərsə, bu əməliyyata proqramın qaydaları şamil edilmir.

"Səhlənkarlıq" ifadəsi altında aşağıdakıar nəzərdə tutulur:

 • Kartın itirilməsi PİN kodla birlikdə/ VİSA VERİFİED kodu ilə/ VİSA VERİFİED kodunun göndərildiyi telefon nömrəsi ilə;
 • PİN kod/ VİSA VERİFİED kodu üçüncü şəxsə verildiyi halda;
 • Kartdakı məlumat üçüncü şəxsə ötürüldükdə;
 • Müştərinin icazəsi olmadan aparılmış əməliyyat barədə məlumat vaxtında banka verilmədikdə (əməliyyatın baş verdiyi andan 20 dəqiqədən çox vaxtın ötməsi);

Əməliyyatlar üzrə vəsaitin qaytarılması

 • Etiraz olunan əməliyyatlar üzrə vəsaitin qaytarılması kredit xətti ilə olan kartlarda cəmi 3 iş günü ərzində, digər kartlarla isə 7 iş günü ərzində qaytarılır.
 • Hər hansı əlavə uyğunsuzluq aşkar edildikdə, bank, ödənilmiş vəsaitin müştərinin hesabından silinməsi hüququna malikdir.