Pensiya krediti

Pensiya krediti

Pensiyanı Azərbaycan Beynəlxalq Bankının pensiya kartları vasitəsilə alan şəxslər üçün nağd pul krediti.

Şərtlər

Tələblər

Krediti ödəmək

Şərtlər

20 000 Maksimal məbləğ
48 ayadək Müddət
min. 18% Faktiki İllik Faiz Dərəcəsi (FİFD)
18%-dən Faiz dərəcəsi
Tələb olunmur Kredit üzrə sığorta
0-1%*, minimum 20 AZN Komisyon haqqı
Müraciət etmək

*Müştəri alternativ satış kanalları vasitəsilə müraciət edərsə:

  • Kreditin rəsmiləşdirilməsi üzrə komisyon haqqı - 0%;
  • Müraciət tarixinə qüvvədə olan, müvafiq kredit məhsulu üzrə kredit faiz dərəcəsinə nisbətən - 1% endirim (hər bir halda kredit üzrə faiz dərəcəsi Korporativ Pərakəndə və Pensiya seqmenti üzrə cari kreditləşmənin minimum faiz dərəcəsindən aşağı olmamaq şərtilə).

Cərimə

30 təqvim günündən başlayaraq, maksimum 120 gün olmaq şərtilə gecikdirilmiş kreditə görə, hər gecikdirilən gün üçün gecikdirilmiş əsas borc məbləğinin 1%-i həcmində cərimə hesablanır.

Tələblər

Krediti kim ala bilər?

  • Pensiyanı Azərbaycan Beynəlxalq Bankının buraxdığı pensiya kartları vasitəsilə alan şəxslər.
  • Yaşı kredit öhdəliyinin sonuncu ödəniş tarixinə 70 yaşı olanlar.

Borcalan üçün tələb olunan sənədlər

  • Şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd

Zamin üçün tələb olunan sənədlər

  • Şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd
  • İş yerindən arayış və ya rəsmi gəlirləri təsdiq edən digər sənədlər (əməkhaqqını ABB-nin kartı vasitəsilə aldıqda tələb olunmur)
  • Pensiya haqqında arayış

Krediti ödəmək

Kredit kalkulyatoru

1 20000
1 ay 48 ay
18% 27%
İlkin hesablama
0 Aylıq ödəniş
0 Ümumi məbləğ
İlkin hesablama
IBA Mobile
YÜKLƏ