Kartlar

Plastik kartlar - müasir bankın müasir məhsuludur. Azərbaycan Beynəlxalq Bankının plastik kartları vasitəsilə nağdsız ödənişlərin üstünlüklərindən faydalanın.

TamKart VISA Classic PayWave

5 illik kart xidmətinin qiyməti
0

Çox funksiyalı taksit kart.

TamKart MasterCard Standard PayPass

5 illik kart xidmətinin qiyməti
0

Çox funksiyalı taksit kart.

TamKart VISA Gold PayWave

5 illik kart xidmətinin qiyməti
15

Çox funksiyalı taksit kart.

TamKart MasterCard Gold PayPass

5 illik kart xidmətinin qiyməti
15

Çox funksiyalı taksit kart.

TamKart VISA Platinum PayWave

5 illik kart xidmətinin qiyməti
50

Çox funksiyalı taksit kart.

TamKart Platinum PayPass

5 illik kart xidmətinin qiyməti
50

Çox funksiyalı taksit kart.

TamKart VISA Premium PayWave

5 illik kart xidmətinin qiyməti
150

Çox funksiyalı taksit kart.

TamKart MasterCard Premium PayPass

5 illik kart xidmətinin qiyməti
150

Çox funksiyalı taksit kart.