Kartlar

Plastik kartlar - müasir bankın müasir məhsuludur. Azərbaycan Beynəlxalq Bankının plastik kartları vasitəsilə nağdsız ödənişlərin üstünlüklərindən faydalanın.

Juventus Co-Brand PayPass

3 illik kart xidmətinin qiyməti
30

Təəssüf ki, məhdud sayda olan kartlar artıq bitib

Ödəniş üzükləri

3 illik kart xidmətinin qiyməti
300/600

VISA Gold PayWave

illik kart xidmətinin qiyməti
30

MasterCard Gold PayPass

illik kart xidmətinin qiyməti
30

UnionPay Gold

illik kart xidmətinin qiyməti
30

VISA Platinum PayWare

illik kart xidmətinin qiyməti
50

MasterCard Platinum PayPass

illik kart xidmətinin qiyməti
50

UnionPay Platinum

illik kart xidmətinin qiyməti
50

American Express Green

3 illik kart xidmətinin qiyməti
120

American Express Gold

3 illik kart xidmətinin qiyməti
300

American Express imtiyazları ilə prestijli kredit kartı.

TamKart VISA Gold PayWave - Debet

5 illik kart xidmətinin qiyməti
50

TamKart MasterCard Gold PayPass - Debet

5 illik kart xidmətinin qiyməti
50

TamKart VISA Platinum PayWave - Debet

5 illik kart xidmətinin qiyməti
100

TamKart Platinum PayPass - Debet

5 illik kart xidmətinin qiyməti
100